×
Διαμέρισμα Διαμέρισμα Διαμέρισμα Κατάστημα υποδημάτων Αρωματοπωλείο Ανακαίνιση πολυιατρείου Διατηρητέο Κτίριο Ανακαίνιση κλινικής Urban Cafe Bar Υγρομόνωση ταράτσας οικοδομής I.ΚΤΕΟ Βιομηχανία ζωοτροφών Θερμοϋγρομόνωση ταράτσας Συγκρότημα κατοικιών Κατάστημα Εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας Διαμέρισμα 20 τ.μ. Συγκρότημα κατοικιών Μονοκατοικία Κατοικία