×

ΜΕΛΕΤΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διατηρητέο Κτίριο

οδός Άθωνος

Επισκευή και αποκατάσταση τμήματος διατηρητέου κτιρίου στην οδό Άθωνος.