×

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΙΝΤERIOR DESIGN

Ανακαίνιση κλινικής

οδός Αγίας Σοφίας

Πρόκειται για την μελέτη ανακαίνισης γνωστής κλινικής “φλεβολογίας και αγγειοχειρουργικής” στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος αισθητικά σύγχρονος ώστε να συμβαδίζει με τις στις σύγχρονες μεθόδους ιατρικής που χρησιμοποιεί η κλινική.